RM38.00
PENGURUSAN HAL EHWAL MASJID IPT DI MALAYSIA
Price RM38.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-95-8
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 15 cm
Availability 20
Quantity
Description

Buku Pengurusan Hal Ehwal Masjid Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia ini sangat penting sebagai panduan menguruskan sebuah institusi utama yang menjadi nadi keimanan sesebuah Institut Pengajian Tinggi (IPT). Tadbir urus yang cekap amat perlu dalam konteks semasa memandangkan masjid bukan sahaja berperanan sebagai pusat kegiatan agama Islam tetapi juga menyumbang kepada pembangunan adab dan sosioekonomi warga kampus. Usaha memartabatkan masjid sebagai fokus penyebaran ilmu dan ketamadunan harus diberi perhatian yang serius. Inisiatif-inisiatif memasyarakatkan masjid perlu digemblengkan bersama agar matlamat asas menghidupkan masjid atas landasan ketakwaan kepada Allah SWT dapat dicapai.