RM25.00
MODUL FALSAFAH DAN ISU SEMASA
Price RM25.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-06-4
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 18 cm
Availability 489
Quantity
Description

 

Modul ini dibangunkan dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi baharu agar berupaya berfikir secara kritikal dan rasional dalam menanggapi pelbagai cabaran pemikiran yang berkait dengan isu dan ideologi semasa. Antara cabaran besar tersebut ialah mempertahan dan mengekalkan jatidiri dalam menghadapi gerakan ideologi relativisme pascamoden global yang menisbikan segala bentuk hakikat dan kebenaran dalam kehidupan. Berdasarkan latar tersebut, modul ini membincangkan epistomologi, metafizik, psikologi dan sosiologi, logik dan metodologi yang bersambungan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Secara keseluruhan, modul ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu, kotekstualisasi falsafah, analisis falsafah dan aplikasi falsafah bagi mendepani isu dan ideologi semasa. Adalah diharapkan semoga modul ini dapat membimbin pelajar untuk memahami kursus Falsafah dan Isu Semasa dengan lebih baik dan mencapai obkejtif yang telah ditetapkan.