RM50.00
DIALEK KELANTAN, NILAI MURNI DAN AKAL BUDI DALAM NARATIF LISAN TERPILIH DI SELURUH JAJAHAN KELANTAN
Price RM50.00
Product SKU ISBN 978-967-0021-83-6
Size (L x W x H) 15 cm x 1.3 cm x 23 cm
Availability 260
Quantity
Description

Buku ini merupakan cetusan ilham dan kajian penulisan ke arah pengisian ruang kosong dalam bidang kesusasteraan tradisional. Penulis mengharapkan segala ilmu yang dinukilankan berupaya menambah ruang ilmu, landasan untuk membantu penyelidikan ke arah memartabatkan lagi kajian-kajian selepas ini. Justeru, pengkajian terhadap bidang kesusasteraan tradisional merupakan medium penting demi memartabatkan korpus kesusasteraan Melayu di dalam bidang pendidikan.