RM45.00
PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN : ISU PENDIDIKAN DAN KESIHATAN
Price RM45.00
Product SKU ISBN 978-967-0021-84-3
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1.2 cm
Availability 255
Quantity
Description

Buku Perintah Kawalan Pergerakan: Isu-isu Pendidikan dan Kesihatan ini menghimpunkan 10 bab yang memberi tumpuan kepada isu memperkasakan bidang pendidikan dan kesihatan semasa dan pascapandemik COVID-19. Garapan yang teratur dan tersusun dengan tema-tema yang menarik terkandung di dalam buku ini dan pastinya sesuai untuk dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pelbagai pihak sama ada mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan atau kesihatan seperti guru, pensyarah, penyelidik, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah, pegawai psikologi dan kaunseling, pekerja sosial, pegawai kesihatan dan perubatan, mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan pendidikan dan kesihatan. Buku ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada individu yang ingin mendapatkan pengetahuan lanjut tentang pembangunan pendidikan dan kesihatan di Malaysia khususnya semasa dan pascapandemik COVID-19.