RM39.00
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DALAM CERITA-CERITA LISAN MELAYU
Price RM39.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-46-0
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Availability 15
Quantity
Description
Buku Falsafah Pendidikan Negara dalam Cerita-cerita Lisan Melayu ini membataskan pengkajian dan analisis terhadap beberapa cerita-cerita lisan Melayu yang termuat dalam teks Himpunan 366 Cerita Rakyat di Malaysia. Teks ini diselenggarakan oleh Aripin Said dan Othman Puteh. Keseluruhan cerita-cerita lisan Melayu yang dianalisis merangkumi 16 nilai murni yang dapat membentuk moral positif dalam kalangan jiwa setiap manusia. Sehubungan dengan itu, tanggungjawab pengkaji adalah memastikan cerita-cerita lisan ini dapat dibaca dan dihayati oleh semua khalayak pembaca, terutama pencinta sastera. Di samping itu, pendekatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dijadikan sebagai deduktif pengkajian terhadapa setiap analisis nilai-nilai murni cerita-cerita lisan Melayu agar penghasilan dan perbincangannya lebih mantap.