RM35.00
MUKJIZAT BAHASA DALAM AL-QURAN
Price RM35.00
Product SKU ISBN: 978-967-2229-97-1
Size (L x W x H) 16 cm x 1 cm x 23 cm
Availability 173
Quantity
Description

Al-Quran merupakan kitab suci yang tersembunyi di dalamnya pelbagai ilmu. Ilmu berkaitan bahasa adalah antara ilmu yang sewajarnya digali dan diserlahkan. Buku ini akan membicarakan beberapa aspek berkaitannya. Aspek-aspek bahasa dan sastera ini secara zahirnya merupakan mukjizat yang dikandung oleh kitab suci ini. Antara aspek yang disentuh ialah الفاصلة القرآنية (had pemisah di antara ayat Al-Quran), تراكيب القرآن (susunan ayat-ayat Al-Quran), الربط (pertautan) dan المطابقة (persamaan). Setiap aspek ini mempunyai pecahannya yang tersendiri. Kesemua aspek ini, yang merupakan mukjizat pada sudut bahasa akan dibincang secara mendalam agar ilmu yang tersimpan di dalam gedung suci (Al-Quran) ini dapat diketengahkan untuk tatapan masyarakat. Aspek-aspek berkaitan bahasa sebagaimana dibicarakan oleh buku ini amat nadir sekali kewujudannya di sisi masyarakat. Kehadiran buku ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap kitab suci Al-Quran, seterusnya meningkatkan lagi keinginan untuk terus menggali dan mendalami khazanah ilmu yang ada padanya.