RM30.00
EKONOMI POLITIK & AMALAN TADBIR URUS MULIA : MODEL NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMAR ABDUL AZIZ .
Price RM30.00
Product SKU ISBN 978-967-2229-85-8
Size (L x W x H) 1 cm x 15 cm x 23 cm
Availability 222
Quantity
Description
Sehingga kini belum ada lagi buku yang terhasil mengenai ekonomi politik dan tadbir urus mulia Khalifah Umar Abdul Aziz. Buku ini membawa idea baharu yang boleh dimanfaatkan dalam masyarakat supaya mengkoreksi semula pengamalan ekonomi politik dan tadbir urus semasa yang kebanyakannya menggunakan idea konvensional. Relevannya perbincangan Khalifah Umar Abdul Aziz yang dijadikan sebagai rujukan utama buku ini ialah disebabkan nama beliau sering disebut kebanyakan kepimpinan negara dan juga kepimpinan masyarakat bawahan kerana secara realitinya beliau sangat dihormati oleh kepimpinan Islam, mahupun bukan Islam. Kelebihan buku ini juga melihat kepada latar belakang para penulis yang berbeza membolehkan perbincangan dilakukan secara menyeluruh dalam pelbagai aspek merangkumi ekonomi, politik dan sosial.