RM33.00
DISENTRALISASI DALAM ORGANISASI PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA
Price RM33.00
Product SKU ISBN 978-967-2229-07-0
Size (L x W x H) 15.5 cm x 2 cm x 23.4 cm
Availability 156
Quantity
Description

Secara amnya buku ini memberi fokus kepada usaha pemodenan pengurusan institusi zakat di Malaysia yang banyak didokong oleh transformasi pengurusannya melalui proses desentralisasi. Seterusnya buku ini cuba membuktikan adakah usaha tersebut benar-benar memberi impak yang baik kepada usaha pengutip zakat khususnya zakat pendapatan. Dalam menjawab persoalan tersebut, data-data empirikaltelah dianalisis secara kritikal. Buku ini sesuai dibaca oleh khalayak akademik mencakupi pelajar siswazah dan pascasiswazah, para penyelidik, para pendidik, pengkaji bidang zakat, pegawai zakat dan Majlis Agama serta pemimpin dan pembuat dasar.