RM33.00
SINGAPURA DALAM MALAYSIA 1963-1965 : PERKONGSIAN TIDAK SERASI
Price RM33.00
Product SKU ISBN-978-967-2229-70-4
Size (L x W x H) 1 cm x 15 cm x 17 cm
Availability 223
Quantity
Description

"Buku ini memaparkan gambaran sebenar bagaimana perkongsiaan antara dua
tetangga terdekat yang mempunyai persamaan sejarah, budaya, keturunan dan
geografi ini tidak serasi dan bertahan lama. Buku ini amat signifikan dan penting
dalam konteks menilai semula punca yang mencetuskan pergolakan sepanjang
Singapura berada dalam Malaysia. Kajian ini melihat dari perspektif yang
menyeluruh dan objektif terhadap satu episod penting dalam sejarah negara agar
generasi akan datang dapat menilai sejarah negara mereka secara adil dan tepat."