RM38.00
GENERASI MUDA KOMUNITI TERPINGGIR - KE ARAH PENJANAAN SEMULA GENERASI MUDA
Price RM38.00
Product SKU ISBN-978-967-2229-92-6
Size (L x W x H) 16 cm x 2 cm x 24 cm
Availability 296
Quantity
Description

Buku ini mengupas dapatan kajian hasil daripada penyelidikan jangka panjang ynag diterajui oleh Universiti Malaysia Kelantan bersama hampir 6,000 generasi muda komuniti terpinggir di Malaysia. Beberapa siri intervensi, temu bual bersemuka dan pebincangan kumpulan berfokus telah dilaksanakan secara intensif yang mendokong hasilan kajian dibukukan. Menerusi buku ini, model inklusif, moderat dan gemilang diterjemahkan melalui ilham dan dapatan kajian yang memfokuskan keberhasilan bagi pihak berkepentingan. Buku ini akan berkongsi pelbagai pendekatan baharu dalam memperkasakan sistem dan pembangunan generasi muda yang positif dalm pelbagai aspek.