RM33.00
PUSAT TRANSFORMASI LUAR BANDAR (RTC) - PENYUMBANG KEPADA PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI NEGERI KELANTAN
Price RM33.00
Product SKU ISBN-978-967-0955-43-8
Availability 263
Quantity
Description

Buku ini menggunakan kaedah campuran kuantitatif dan kualitatif telah dijalankan ke atas pegawai yang berkhidmat yang berkhidmat di RTC (agensi), kumpulan yang berurus niaga di RTC (pengusaha), dan orang awam serta pengunjung bagi memastikan penubuhan RTC Kelantan memberi kesan positif terhadap pembangunan ekonomi negeri Kelantan.