RM47.00
SIRI SIBERLOGI & DIGITAL KREATIF - MUDAHNYA BELAJAR ADOBE ILLUSTRATOR CS6
Price RM47.00
Product SKU ISBN 978-967-0955-11-7
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 24 cm
Availability 18
Quantity
Description

Buku ini amat sesuai kepada pelajar-pelajar sama ada di peringkat sekolah mahupun institusi pengajian tinggi. Buku ini akan menerangkan tentang panduan asas penggunaan perisian Adobe Ullustrator CS6 yang digunakan unutk membangunkan karya grafik dan imej visual berformat vector. Buku ini terdiri daripada 16 bab dan kesemua bab disusun bersesuaian dengan keperluan asas seorang pelajar untuk mempelajari penggunaan perisian Adobe Illustrator pada peringkat permulaan.