RM48.00
PROSIDING PASCASISWAZAH FTKW 2014
Price RM48.00
Product SKU ISBN-978-967-5782-82-4
Availability 100
Quantity
Description

Merupakan prosiding yang pertama diterbitkan oleh Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan sepanjang penubuhannya yang bermula pada tahun 2014. Prosiding ini juga diterbitkan selari dengan kolokium pascasiswazah FTKW yang berlangsung pada 17 Julai 2014 di Perdana Resort, Kelantan. Ia mengandungi 9 makalah penyelidikan yang menghimpunkan hasil separa kajian pelajar-pelajar pascasiswazah di FTKW dalam empat bidang teras fakulti ini iaitu Teknologi Kreatif, Siberlogi, Artistik, Senibina dan Ekistik serta Warisan