RM33.00
HOW DO WEEDS AFFECT US ALL AND WHAT IS WAY OUT?
Price RM33.00
Product SKU ISBN-978-967-5782-59-6
Availability 172
Quantity
Description

Buku ini menerangkan kesan-kesan yang dihadapi oleh sejenis tumbuhan rumpai yang diakibatkan oleh cara pengurusan dan kawalan yang sesuai. Ini kerana terdapat tumbuh-tumbuhan rumpai yang dikhuatiri dapat mengancam sistem ekologi jika langkah-langkah pengawalan yang sewajarnya tidak diambil untuk membasmi pertumbuhan rumpai ini. Oleh itu, buku ini menghuraikan secara mendalam langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini.