RM36.00
SEUNTAIAN NARATIF LISAN DI LEMBANGAN SUNGAI PENGKALAN DATU, KELANTAN (DIALEK KELANTAN)
Price RM36.00
Product SKU ISBN 978-967-2912-99-6
Size (L x W x H) 1 cm x 22 cm x 15 cm
Availability 38
Quantity
Description
Buku Seuntaian Naratif Lisan di Lembangan Sungai Pengkalan Datu, Kelantan (Dialek Kelantan)  merupakan keseluruhan naratif lisan yang diperoleh di beberapa buah kampung berdekatan dan bersebelahan Kampung Pengkalan Datu, antaranya Kampung Pantai Senak, Kampung Kedai Lalat dan Kampung Babong. Buku ini mengandungi cerita-cerita yang menarik yang diperoleh melalui kerja lapangan di tempat kajian secara sisttematik. Naratif lisan ini diperoleh daripada tukang cerita atau penglipur lara, iaitu Muhamad Azman Mahmud yang merupakan anak jati di kampung tersebut. Hasil daripda temu bual ini telah didiskripsi ke dalam bentuk tulisan, dengan setiap perancangan yang sistematik. Di samping itu, setiap cerita-cerita yang terkandung dalam buku ini sememangnya kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membeutk moral positif dalam kalangan seluruh masyarakat Malaysia dan juga luar negara. Sehubungan itu, tanggungjawab pengkaji adalah memastikan cerita-cerita ini dapat dibca dan dihayati oleh semua golongan pembaca, terutama pencinta sastera