RM28.00
BAHASA MANDARIN (I) EDISI KEDUA
Price RM28.00
Product SKU ISBN978-967-2912-04-0
Size (L x W x H) 21 cm x 1 cm x 29.5 cm
Availability 478
Quantity
Description

Buku teks Bahasa Mandarin 1 ini merupakan buku bahasa Mandarin tahap asas yang dihasilkan berdasarkan keperluan dan kehendak  pelajar yang ingin mempelajari bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Dalam buku teks ini,pelajar akan dibekalkan dengan lebih kurang 202 perbendaharaan kata asas dan 153 perbendaharaan kata tambahan dalam bahasa Mandarin.